gallery/01
gallery/03
gallery/02

calitatea vieții
și
abandonul școlar

 

Elevi

 

I-am întrebat pe colegii voștri elevi ce și-ar dori să găsească pe un site care abordează problema calității vieții școlare și a abandonului școlar astfel încât să răspundă așteptărilor voastre...

Părinți

 

Părinții elevilor sau reprezentanții legali au, de asemenea, un rol important, de aceea ne-am propus crearea unui spațiu virtual destinat acestora, pentru a-și putea exprima părerea în legătură cu organizarea și conținutul acestui site... 

 

gallery/logo europe
gallery/logo espe
gallery/logo ut2j
gallery/logoqvs
gallery/institut

Program strategic de
cercetare acțiune-prevenire
finanțat de către Uniunea Europeană

Attention : Ce site n'engage que ses auteurs et la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Logo résumé EEPLD
gallery/logo liste partenaires