CALITATEA VIEȚII
ȘI
ABANDONUL ȘCOLARProfesori

Personal nedidactic

Viață școlară
Colectivități teritoriale

Parteneri școlari 

....

 

 

 

Informații generale despre abandonul școlar  : Definirea abandonului școlar; Factori de risc ai abandonului școlar ; Semne premergătoare ale abandonului școlar; Clasificarea elevilor aflați în situație de abandon școlar (clasificarea lui Janosz și Le Blanc) ; Quizz : ideile colectate despre abandonul școlar și experiențele de învățare .

Actanți în lupta împotriva fenomenului de abandon școlar : Procedura-tip în caz de suspectare a abandonului școlar (schemă); Prezentarea obiectivelor și a misiunii actorilor și instituțiilor aferente ; Anuare ale actorilor (interni și externi din instituție)

Anuar al “bunelor practici” de utilizat în clasă/instituție : Dispozitivele existente și modalitățile de utilizare ; Activități  posibile ce pot fi propuse după caz ;Bilanțul acțiunilor și practicilor folosite

Resursele documentare : contracte și rapoarte privind acțiunile și practicile aplicate, dificultățile și reușitele, pentru a îmbogăți baza de date  ; Tabel de control : fișă elevi

Idei despre climatul școlar și practicile pedagogice și educative : Comunicarea non-violentă ; Pedagogia inversă. 

Schimb de experiență : Testimoniale ale personalului despre situațiile întâlnite și modalitățile de intervenție  ; Testimoniale ale elevilor despre experiențelele concrete de abandon școlar

Cercetare : Noutăți în cercetare ; Anchete și rezultate

Surse de documentare : Reglementări ; Școala obligatorie ; Dreptul de a experimenta ; Adrese ; Secvențe video ; conferințe; Articole și alte documente conexe despre abandonul școlar și modalitățile de intervenție

gallery/logo europe

Acest proiect este finanțat cu susținerea Uniunii Europene.

Uniune Europeană nu este responsabilă de folosirea informațiilor pe care le conține acest site.