informaȚII GENERALE

 

 

 

 

SUPRAVEGHEREA ȘI SUSȚINEREA ELEVILOR PREDISPUȘI

SPRE ABANDON ȘCOLAR ȘI LUPTA ÎMPOTRIVA ACESTUI FENOMEN

 

 

 

Context :

Numeroși elevi se simt descurajați în cadrul școlii, cauzele acestei situații  fiind multiple și variate. Prin urmare, adoptarea practicilor cărora trebuie să le facem față pentru a lua în considerare diferitele profiluri ale elevilor se dovedește a fi o măsură mai mult decât necesară. În acest context, conform directivelor naționale, este recomandată mobilizarea tuturor actorilor comunității educative printr-o abordare sistematică, în cadrul căreia fiecare să aibă un rol bine definit și care să dispună de mijloace de pilotare a acestor politici.  

 

Obiective :

-  implicarea întregii echipe educative în lupta împotriva abandonului școlar și promovarea unor politici de incluziune reușită în vederea creării unei dinamici colective.

- reducerea numărului de elevi aflați în situație de abandon școlar.

-  asigurarea procedurilor de prevenție conform protocolului.

- propunerea unor soluții pentru elevii aflați în dificultate școlară.

- încurajarea metodelor didactice inovative.

- integrarea dispozițiilor cu privire la regulamentul de funcționare și practicile instituției.

 

Principalele direcții de acțiune :

- adaptarea și corelarea diferitelor dipozitive existente în instituție, reactualizarea acestora, crearea altora noi,  pentru a fi eficienți.

- dezvoltarea inovației pedagogice și folosirea instrumentelor digitale.

- sprijinul și formarea personalului.

- implicarea elevilor și familiilor acestora în strategia propusă.

- dezvoltarea stării de bine a elevilor.

- dezvoltarea spiritului de echipă între elevi.

- dotarea cu instrumente de suport și ajutor în luarea deciziilor.

Pilotare :

- crearea unui grup de pilotare care se va convoca de 6 ori pe an.

- acesta va ișpune strategiam va analiza rezultatele obținute și va opera eventualele modificări.  Va comunica echipei educative stadiul de avansare al proiectului.

- componența posibilă : director, director adjunct, 1 consilier școlar,  șef de lucrări, Profesor, documentalist / bibliotecar, 1 diriginte pentru fiecare filieră, un referent pentru abandon, un coordonator pentru dosarele elevilor cu nevoi speciale, coordonator local pentru abandonul școlar.

Grupul de pilotaj va putea invita în cadrul ședințelor de lucru orice persoană a cărei expertiză se dovedește a fi utilă proiectului.

Pentru fiecare direcție de acțiune, se vor propune unul sau doi coordonatori.

 

Suport :

Delegația Academicăpentru formarea Personalului din Educația Națională (DAFPEN), care se ocupă în special de politica academică de formare a personalului definită  de rector. Aceasta coordonează toate acțiunile și mijloacele de formare inițială și continuă a personalului din sistemul național de educație (educatori, învățători, profesori , personal administrativ...). 

Structura Federativă de Cercetare " Învățare, Educație și Formare" (SFR AEF) din Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education din Toulouse Midi-Pyrénées

 

Câteva texte de referință:

Referențial al competențelor profesionale al profesoratului și educației (Decizia din 1.09.2013)

Supravegherea și suportul pedagogic al elevilor (Decretul n° 2014-1377 din 18.11.2014)

Dispoziții în legătură cu școlarizarea elevilor în situație de handicap (Decretul n° 2014-1485 din 11.12.2014)

Articolele L111, D351-3, L311 din Codul educației 

Prevenirea absenteismului (decretul n° 2014-1376 din 18.11.2014)